Äfela Döppekoche

Quelle: Äfela Platt von Anneliese Herschbach
Übersetzt ins Baarer Platt: Heribert Hänzgen


Mir henn e Döppe janz schwätz verbrannt,
et wiet vonn je jea et Kochedöppe jenannt.

Datt Döppche jehüet at ömma zom Haus,
et heel att e poa Generatione aus.

Do atren mächt ma kee Jemöß, on och kenne Brode,
soß det nämlich de Döppekoche nett mie jerode.

Datt Rezept von dem Döppekoche dett och on kennem füanehme Kochboch stohn,
datt wiet einfach von de Modde ob de Duachda weida üwatrohn.

Eh Emerche Krompere deet me schelle,
sein se att jett ahla, lässt ma se üwa Noecht quelle.

Da weren de Krompere on zwin decke Zwiwele kleen jerappt,
mänechmohl wiet sech dobei noch en de Daume jeschrappt.

Bauchlappe fein kleen jeschneppelt on e besje enjebrode,
noch 2 bis 3 Eia, da kann e jerode.

E Löffeltsche Salz – alles joot vermängt,
e keithe Beßkreutje och noch en jodde Jeschmack tron brängt.

Mett em Olech dörf ma nett knauserech sein,
da jett ett braune Brötsche fein.

2 Stonne e nau joot britschele deet,
da össs dea Döppekoche reet.

Dobenna kocht ma nach en hellem Kajia
huttech en Schottel Äppelschmia.

On wiet da zo Molzent zoam Eaße jerofft,
erfröen sech att all en dem schöne Doft.

Su e eaße ersätzt en de Äfel voll un janz
Em Mietesdach de „Martins-Gans“.